Nieuws van nu.

Beheerderswissel

Beheerderswissel

Vanaf de ingebruikname van de sporthal in 2011 was het beheer van de hal en de exploitatie van het sportcafé, behorend bij de sporthal,  in handen van Jan en Janky Spaan. Op 1 september j.l. heeft het echtpaar Spaan een punt gezet achter haar werkzaamheden voor de stichting.. Sinds die datum is het beheer van de sporthal en de exploitatie van het sportcafé in handen van Ron’s Sportcafé BV, een bv op naam van Ron Heersink uit Epe.