Nieuws van nu.

We mogen weer trainen en wedstrijden spelen

Ook weer wedstrijden!

We mogen weer trainen en wedstrijden spelen

Het was stil in onze sporthal: alleen de scholen mochten sporten. Sinds 15 januari zijn ook onze sportverenigingen gelukkig weer welkom. Ook mogen we weer wedstrijden spelen. Uiteraard moeten we ons hierbij blijven houden aan enkele maatregelen.

De maatregelen op een rij

  • We mogen "onbeperkt" sporten. Trainen en wedstrijden spelen dus.
  • Een coronatoegangsbewijs (QR-code) is verplicht in de sporthal.
    Trainers en verenigingsfunctionarissen hoeven geen QR-code te hebben.
  • Volwassenen moeten 1,5 meter afstand bewaren, behalve tijdens het sporten.
  • Een mondkapje is verplicht, behalve tijdens het sporten.
  • Publiek is welkom. Vanwege de 1,5 meter afstand hebben we ca. 30 zitplaatsen op de tribune.
  • Onze gebruikers (scholen en verenigingen) zien toe op de naleving van de maatregelen.

De regels wijzigen nog wel eens, bovenstaande is een samenvatting en uiteraard gelden ook de basiscoronaregels. Voor een volledige uitleg kun je terecht op de site van de Rijksoverheid.

Sportcafé

Ron's Sportcafé is, ondanks de naweeën van het faillissement, weer beperkt open op wedstrijddagen. Dat is geweldig nieuws, want dan kun je ook vanuit het café naar de wedstrijden kijken.

Financiële gevolgen sluitingsperiode

Onze gebruikers hebben veel uren moeten annuleren en voor competitiegerelateerde uren geldt dat nog steeds. De Minister-President heeft in zijn persconferentie van 26 november jl. toegezegd dat we gecompenseerd worden, maar helaas is er nog steeds geen nieuws over de zgn. TVS-regeling bekend. We hebben goede hoop dat we huur kunnen kwijtschelden en houden onze gebruikers daarvan op de hoogte.

Het bestuur wenst iedereen veel sportplezier in goede gezondheid!