De stichting

De stichting

De stichting beheer sporthal PWA is opgericht aan het eind van de jaren ’60 van de vorige eeuw bij de ingebruikname van de eerste PWA sporthal, die in 2009 door brand werd verwoest. De stichting heeft tot doel het exploiteren, zonder winstoogmerk, van een of meer sportaccommodaties ter bevordering van de binnensport in de meest ruime zin.

De totstandkoming van sporthal PWA is aan velen te danken. Een van hen is Cor van Dijk, bestuurslid van de Stichting Beheer Sporthal PWA. De heer Van Dijk heeft als ‘bouwheer’ bijna een dagtaak aan de totstandkoming van de nieuwe sporthal gehad en daarmee dus nadrukkelijk ook zijn stempel erop gedrukt.

Uit erkentelijkheid voor zijn vele werk heeft het stichtingsbestuur indertijd unaniem besloten Cor van Dijk te vragen de eerste steen van de nieuwe hal te leggen. Deze “eerstesteenslegging” vond plaats op 28 mei 2011. De “eerste steen” bevindt zich in de gevel pal naast de ingang van de sporthal.