Locatie

Locatie

De PWA-sporthal bevindt zich op de hoek van de Hoge Weerd met de Sportlaan te Epe. De hal is eigendom van de Stichting Beheer Sporthal PWA die de hal ook exploiteert. Bij de exploitatie van de sporthal speelt de gemeente Epe als subsidieverstrekker een belangrijke rol.

De hal is gebouwd in de periode 2010-2011 ter vervanging van de oude hal, die in de kerstnacht van 2009 door brand werd verwoest. De nieuwe hal werd in september 2011 door Prins Willem-Alexander officieel geopend. 

De hal wordt gebruikt door verenigingen die er hun sport beoefenen, zoals volleybal, basketbal, turnen, badminton en hockey, maar ook door scholen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt de hal - meer incidenteel - door organisaties gebruikt voor sportdagen en andere sportevenementen.