Het bestuur

Het bestuur

Het stichtingsbestuur dat de sporthal exploiteert bestaat uit vijf personen.

We vormen een enthousiast team en werken prettig samen omdat ieder van ons zijn eigen expertise inbrengt. Dat maakt dat het werk leuk is en goed verdeeld wordt. Hierbij werken we goed samen met professionals op gebied van schoonmaak, beheer, installatie- en onderhoudstechniek. Daarnaast staan we in goed contact met onze gebruikers.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

  • Peter Veldhuizen | voorzitter
  • Ferry de Gier | secretaris (aftredend)
  • Gert-Jan Remkes | secretaris
  • Gerard van Elst | technische zaken
  • Gerry de Vries-Duits | penningmeester (aftredend)
  • VACATURE | penningmeester
  • VACATURE | planning en sponsoring

Vragen of opmerkingen aan het bestuur? Mail naar secretariaat@sporthal-pwa.nl.

Vacatures

We zoeken een penningmeester en een bestuurslid planning en sponsoring. Heb je interesse in een bestuursfunctie? Wil je een maatschappelijk relevante taak op je nemen? Bekijk dan onze vacaturepagina of stuur direct een mail naar secretariaat@sporthal-pwa.nl.